Có 0 Sản phẩm
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Alkyd resin CR 1423-70, short oil

Mã SP: DGP-19
Giá: Liên hệ
HOTLINE: 0989052456 - 0986670379
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

1.Giới thiệu

- EBA 1423-70 là loại nhựa alkydshortoil gốc dầu dừa có màu sắc tốt hơn và bền màu

2.Tính năng

- Độ bóng tốt và độ trắng xuất sắc

- Cứng và độ bám dính tốt

- Chống biến vàng

- Màu rất sáng.

3.Ứng dụng

- Men sấy

- Sơn NC

4.Khả năng hòa tan

- Xylene, Toluene, Solvesso 150:Hòa tan
- Ethylacetate, Butyl acetate : Hòa tan
- MIBK: hòa tan
- Alcohol: tan 1 phần

Sơn trắng cho kim loại
EBA 1423-70: 12.40
NC ¼ (28%): 14.40
Ebino 8321-60: 1.80
DBP: 2.10
Ti-Pure R-900: 9.70
Butyl acetate: 8.40
Isopropanol: 4.70
Ethyla cetate: 12.00
Toluene: 31.70
Cellosolve acetate: 2.80
Tổngcộng: 100.00
Sơn sấy trắng
EBA 1423-70: 12.40
Ti-Pure R-900: 34.54
Bentone 38: 0.52
(10% trong toluene)
Dapro DA-8: 0.25
Methanol: 0.25
Xylene: 2.58
Nghiền với tốc độ cao ( Kích thước <15mm)
EBA 1423-70: 11.02
Epon resin 1001-X-75: 2.15
Tri ethel amine: 0.17
n-Butanol: 2.67
Ebino 8224-60: 17.46
Xylene: 4.49
Tổng cộng : 100.00

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0989052456 - 0986670379
[Email Liên Hệ]
daihungchem@gmail.com
daihungchemical@gmail.com
SẢN PHẨM MỚI