DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 • Phone: 08.3796 6709 - 3796 6729
 • Fax: 08.3796 6711
 • Email: info@daihungchem.vn
 •      Hỗ trợ kinh doanh
 • HOTLINE: 0989 052 456 - Mr Thế
ĐỐI TÁC
  slide5
  slide6
  slide8
  slide7
  slide4
  slide2
  slide4
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn: Vietcombank)
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
 • Trực tuyến2
 • Hôm nay4
 • Hôm qua153
 • Tháng này944
 • Tháng trước2800
 • TỔNG SỐ305740
Liên hệ

Acetic Acid

Acetic Acid

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Acetic Acid

Liên hệ

1516

Ôxít nhôm, Alumina

Ôxít nhôm, Alumina

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Ôxít nhôm, Alumina

Liên hệ

2476

Ammonium Bicarbonate (Food Grade)

Ammonium Bicarbonate (Food Grade)

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Ammonium Bicarbonate (Food Grade)

Liên hệ

1599

Borax Pentahydrate

Borax Pentahydrate

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Borax Pentahydrate

Liên hệ

1525

Liên hệ

Boric Acid

Boric Acid

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Boric Acid

Liên hệ

1515

Calcium Chloride, Anhydrous

Calcium Chloride, Anhydrous

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Calcium Chloride, Anhydrous

Liên hệ

1452

Liên hệ

Citric Acid

 Citric Acid

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Citric Acid

Liên hệ

1448

Copper Sulfate Pentahydrate

Copper Sulfate Pentahydrate

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Copper Sulfate Pentahydrate

Liên hệ

1523

Ammonium Phosphate Dibasic

Ammonium Phosphate Dibasic

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Ammonium Phosphate Dibasic

Liên hệ

1511

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Sodium Bicarbonate

Liên hệ

1395

NAOH ( CAUSTIC SODA 99%)

NAOH ( CAUSTIC SODA 99%)

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

NAOH ( CAUSTIC SODA 99%)

Liên hệ

1549

POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)

POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

POTASSIUM PERMANGANATE (KMnO4)

Liên hệ

1544

ACID PHOSPHORIC 85 %

ACID PHOSPHORIC 85 %

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

ACID PHOSPHORIC 85 %

Liên hệ

1455

ACID SULPHURIC (H2SO4) 98%

ACID SULPHURIC (H2SO4) 98%

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

ACID SULPHURIC (H2SO4) 98%

Liên hệ

1484

Liên hệ

NaCLO- JAVEN 12%

NaCLO- JAVEN 12%

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

NaCLO- JAVEN 12%

Liên hệ

1576

HYDROGEN PEROXIDE (H2O2 50%)

HYDROGEN PEROXIDE (H2O2 50%)

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

HYDROGEN PEROXIDE (H2O2 50%)

Liên hệ

1481

Borax - Na2B4O7. 5H2O

Borax - Na2B4O7. 5H2O

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Borax - Na2B4O7. 5H2O

Liên hệ

1610

Trisodium phosphate NA3PO4 98%

Trisodium phosphate NA3PO4 98%

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Trisodium phosphate NA3PO4 98%

Liên hệ

1617

Amonium chloride NH4CL 99.5%

Amonium chloride NH4CL 99.5%

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Amonium chloride NH4CL 99.5%

Liên hệ

1468

Acid Citric- C6H8O7

Acid Citric- C6H8O7

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Acid Citric- C6H8O7

Liên hệ

1528

Copper sulphate CuSO4 Cu 24.5-25%

Copper sulphate CuSO4 Cu 24.5-25%

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Copper sulphate CuSO4 Cu 24.5-25%

Liên hệ

1462

Acid formic HCOOH 85%

Acid formic HCOOH 85%

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Acid formic HCOOH 85%

Liên hệ

1544

Kẽm sunfat(ZnSo4.7H2O)>22%Zn

Kẽm sunfat(ZnSo4.7H2O)>22%Zn

Nhãn hiệu:

Xuất xứ:

Đơn giá:

Lượt xem:

Kẽm sunfat(ZnSo4.7H2O)>22%Zn

Liên hệ

1166